Personalen

Personalen består av fem anställda inklusive verksamhetschef. Personalen har till uppgift att nå uppsatta mål utifrån läroplanen samt att uppmuntra barnen till lärande och skapa en trygg miljö för våra barn och föräldrar.