Personalen

Personal

Personalen består av fem anställda inklusive rektor. Pedagogerna har till uppgift att nå uppsatta mål utifrån läroplanen (Lpfö 18) samt att uppmuntra barnen till lärande och skapa en trygg miljö för våra barn och vårdnadshavare.