Pedagogik

Pedagogik

Knippans pedagoger lägger stort fokus på det positiva och anser att barn föds som kompetenta människor med massor av resurser. Arbetet kring lärandet utgår ifrån leken och hur viktig leken är för barnen. Pedagogerna är närvarande genom att vara medupplevande, medundersökande, medupptäckande och medagerande.

Knippan tror på att utomhusvistelse är bra för allas välmående och prioriterar att spendera större delen av tiden utomhus. Allt vi kan arbeta med inomhus kan vi göra utomhus!

Det här betyder också att alla barn som är inskrivna på Knippan är även medlemmar i Friluftsfrämjande och att pedagogerna är utbildade ledare i Skogsmulle, Skogsknytte och Skogsknopp. Varje torsdag arbetar vi med Friluftsfrämjandets pedagogik ”Skogsmulle i förskolan”. Vi går till skogen i små grupper och lär oss om naturen och hållbarhet.

Pedagogerna utvecklar verksamheten kontinuerligt för att skapa trygga rum för lärande som fungerar för barnen som individer men som också stärker gruppkänslan. Vi tycker att det är jätteviktigt att lyssna på varandra och att alla får komma till tals.