Om knippan

Förskolan Knippan är ett föräldrakooperativ beläget i Insjön i vackra Dalarna.

Förskolan består av en barngrupp på 15-20 barn i åldrarna 1-5 år.

Vår verksamhet bygger på att skapa och bibehålla en liten och trygg barngrupp och personaltätheten är hög med fem pedagoger.

På Knippan hjälps vi tillsammans åt att utveckla verksamheten genom att ha en nära relation med varandra. Knippan bjuder på en trygg och lugn miljö med hemlagad mat och mycket utomhusvistelse.

I ett föräldrakooperativ är det föräldrarna som ansvarar för att verksamheten fungerar enlig de bestämmelser som finns gällande förskolor. En förtroendevald styrelse bestående av medlemmar ser till att allt fungerar. Vår personal ansvarar för den pedagogiska verksamheten och vi som föräldrar hjälper vi bland annat till med städning och jour.

En stor fördel med att vara medlem i ett föräldrakooperativ är insynen och inflytandet i förskolans verksamhet. Som förälder gör det att du kan känna dig trygg då du vet att ditt barn har det bra under tiden du arbetar.