Om knippan

Förskolan Knippan är ett föräldrakooperativ beläget i Insjön i vackra Dalarna.

Förskolan består av en barngrupp på 15-20 barn i åldrarna 1-6 år. Barngruppen är indelade i tre mindre grupper Humlor, Myror och Myggor.

Vår verksamhet bygger på att skapa och bibehålla en liten och trygg barngrupp och hög personaltäthet.

På Knippan hjälps vi tillsammans åt att utveckla verksamheten genom att ha en nära relation med varandra. Knippan bjuder på en trygg och lugn miljö med hemlagad mat och mycket utomhusvistelse.

I ett föräldrakooperativ är det vårdnadshavarna som ansvarar för att verksamheten fungerar enlig de bestämmelser som finns gällande förskolor. En förtroendevald styrelse (huvudman) bestående av medlemmar ser till att allt fungerar. Våra pedagoger ansvarar för den pedagogiska verksamheten och vi, vårdnadshavarna, hjälper till med skötsel av fastigheten och utemiljön.

En stor fördel med att vara medlem i ett föräldrakooperativ är insynen och inflytandet i förskolans verksamhet. Som vårdnadshavare gör det att du kan känna dig trygg då du vet att ditt barn har det bra under tiden du arbetar.

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *