Kooperativ

Varför välja ett kooperativ?

Kooperativ betyder samarbete och det är det som präglar vår förskola.
Som förälder/medlem har man stora möjligheter att påverka verksamheten. Vi hjälps åt med administration, styrelsearbete, städning, skötsel av lokalen mm. Alla föräldrar tar sitt ansvar och hjälps åt. Alla föräldrar deltar i verksamheten och får därigenom en inblick i hur förskolan fungerar.

På knippan har vi jourveckor enligt ett schema som infaller ungefär två gånger per termin. Under jourveckan ska tjänstgörande familj hjälpa till med….

  1. Ev. inhandla mjölk etc. till måndagen
  2. Utföra lättare städning på tisdagen
  3. Grovstädning av våra lokaler under helgen
  4. Gräsklippning och snöskottning/sandning vid behov

Under jourveckan hjälper man också till med ”vaktmästeri”.