Knippans Vision

Vår vision är att bibehålla den trygga lilla barngruppen vi har. Tillsammans ska vi utveckla verksamheten och ta till vara på varandras kompetenser och kunskaper.

Vår vision är också att låta barnen vara delaktiga i vardagliga sysslor i verksamheten, tex. hjälpa till vid måltider. Vi låter barnen använda sin fantasi, gärna inom olika teman och personalen är noga med att ge beröm och uppmuntran. 

För oss på knippan är utomhusvistelse en viktig del i vardagen och vi utnyttjar den vackra natur som finns. Våra pedagoger låter även barnen utöva sång, musik och rörelse.
.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *