Föräldrainsats

I ett föräldrakooperativ är det föräldrarna som ansvarar för att verksamheten fungerar via en styrelse och följer de bestämmelser som finns gällande förskolor.

Vår personal ansvarar för den pedagogiska verksamheten i enlighet med läroplanen som är satt av skolverket. Som förälder hjälper vi bland annat till med städning och jour.

En stor fördel med att vara med i ett föräldrakooperativ är insynen och inflytandet i förskolans verksamhet. För att verksamheten ska fungera behöver vi som föräldrar hjälpas åt med ett antal saker. Naturligtvis sker allt detta arbete ideellt.

Vi har jourveckor enligt schema. Under jourveckan skall tjänstgörande familj sköta städning, samt ansvara för snöskottning, sandning, gräsklippning mm.

Vikarie sätts in i första hand men vid kortare frånvaro eller brist på vikarier sätts rullande jouren in enligt schema.

Knippan har en styrelse som väljs varje år vid årsmötet. Vi har styrelsemöte en gång per månad och då vi tillämpar sluten styrelse är det de förtroendevalda som sitter med där. Vi har även två gånger per år medlemsmöten där det är obligatorisk närvaro.

Höst- och vårstädning är planerade arbetsdagar då alla familjer deltar och hjälps åt med reparationer och underhåll av Knippans lokaler samt utemiljö.