Föräldrainsats

Föräldrainsats

I ett föräldrakooperativ är det vårdnadshavarna som ansvarar för att verksamheten fungerar via en styrelse och följer de bestämmelser som finns gällande förskolor.

Våra pedagoger ansvarar för den pedagogiska verksamheten i enlighet med läroplanen som är satt av Skolverket.

En stor fördel med att vara medlem i ett föräldrakooperativ är insynen och inflytandet i förskolans verksamhet. För att verksamheten ska fungera behöver vi som vårdnadshavare hjälpas åt med ett antal saker:

  • Jour

Vi har jourveckor enligt schema. Under jourveckan skall tjänstgörande familj sköta städning, samt ansvara för snöskottning, sandning, gräsklippning mm.

  • Styrelsearbete

Knippan har en styrelse som väljs varje år vid årsmötet. Vi har styrelsemöte en gång per månad och då vi tillämpar sluten styrelse är det de förtroendevalda som sitter med där. Två gånger per år har vi medlemsmöten där det är obligatorisk närvaro.

  • Arbetsdagar

Höst- och vårstädning är planerade arbetsdagar då alla familjer deltar och hjälps åt med reparationer och underhåll av Knippans lokaler samt utemiljö.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *