Aktiviteter

För att öka sammanhållningen och lära känna varandra ordnar vi flera gemensamma aktiviteter under året.

Även vi föräldrar ser till att träffas tillsammans under året för någon typ av aktivitet utanför förskoleverksamheten.