Föräldrakooperativet Knippan i Insjön öppnade 1994 av en grupp föräldrar som ville ha ett alternativ till den kommunala förskolan. Förskolans barngrupp består av 15 barn i åldrarna 1-6 år. Barnen är uppdelade i tre grupper som vi kallar Humlor, Myror och Myggor. Verksamhet bygger på att skapa och bibehålla en liten barngrupp och vi strävar efter att ha hög personaltäthet. Idag arbetar fem pedagoger på Knippan. Knippan bjuder på en trygg och lugn miljö med hemlagad mat och mycket utomhusvistelse. Varje torsdag har vi utedag vilket betyder att barnen tar med sig matsäck hemifrån och att vi går till skogen. Vi jobbar med Skogsmulle, Skogsknytte och Skogsknopp på våra utedagar. Alla barn som är inskrivna på Knippan är därför också medlemmar i Friluftsfrämjandet. Genom att vara närvarande pedagoger som är medupplevande, medundersökande, medupptäckande och medagerande leker vi fram lärandet. Vi lägger stort fokus på det positiva! Vi anser att barn föds som kompetenta människor med massor av resurser. Hela verksamheten utgår ifrån att upplyfta dessa resurser för att få en verksamhet som är så individanpassad som möjligt Pedagogerna arbetar med lågaffektivt bemötande och med ICDP – Vägledande samspel (International Child Development Programme). ICDP är ett förhållningssätt som utgår ifrån att främja ett positivt känslomässigt samspel mellan pedagog och barn. Lågaffektivt bemötande handlar om att bemöta människor utifrån sina förutsättningar och hur omgivningen ansvarar för att skapa en miljö som ger varje barn möjligheten att utvecklas. Förskolan Knippan är ett föräldrakooperativ vilket betyder att alla vårdnadshavare är medlemmar i kooperativet. Knippans styrelse (huvudman) består av vårdnadshavare och ansvarar för personal och arbetsmiljö. Medlemmarna har olika arbetsuppgifter som tex administration och städning. Personalen ansvarar för den pedagogiska verksamheten. En stor fördel med att vara medlem i ett föräldrakooperativ är insynen och inflytandet i förskolans verksamhet. Som förälder gör det att du kan känna dig trygg då du vet att ditt barn har det bra under tiden du arbetar.

Ansökan

Är du intresserad av att veta mer?

Kontakta gärna oss via vår verksamhetschef Anna på 0247-416 40 eller via info@knippan.com

Ansökan kan göras via mail eller brev där ni berättar lite om er själva och om barnet/barnen ni söker för.

Skicka ett e-mail till: info@knippan.com

Eller skicka via post:

Föräldrakooperativet Knippan
Skogsvägen 13
793 41 INSJÖN

Observera att även om ni ansöker om plats hos oss måste ni även ha anmält behov av barnomsorg till den kommunala barnomsorgen. Klicka på länken till Leksands Kommun